Rune Engelbreth Larsen

| FORSIDE | OM | FORFATTERSKAB | FOREDRAG | PORTRÆTFOTOS | KONTAKT |


Den danske naturs genkomst Den danske naturs genkomst

Efter årtiers, århundreders og i nogle tilfælde årtusinders fravær er havørne, traner, ulve, vildsvin, elge, bævere og bisoner atter en del af den danske natur - eller på vej til at blive det. Og naturarealer, der tidligere blev pløjet op, inddæmmet eller på anden vis fjernet fra landkortet, er sine steder igen ved at blive til varieret og artsrig natur. Hvor, hvorfor og hvordan er det sket?

I Den danske naturs genkomst tager Rune Engelbreth Larsen læseren med på en oplevelses- og oplysningsrejse til en række genkomne naturområder og fortæller historien i ord og billeder ...

LÆS MERE VIA FORLAGET DANA >>


Ledighed og ledighad Ledighed og ledighad

Rune Engelbreth Larsens analyse af tidens politiske normskred, hvor både syge og raske ledige udsættes for krænkende indgreb, der strækker sig fra elektrochok og pligt-medicinering til kafkask aktivering og adfærdsregulering, langt ind i privatlivets intimsfære.

Ledighed og ledighad afdækker desuden, hvordan adskillige milliarder bruges i et system, der ikke skaber blivende jobs til de ledige, men primært har til formål at presse lønnen ned for lønmodtagerne, altimens politikerne snit for snit forringer de sociale ydelser. Spørgsmålet er, om de mange reformers hyppige amputation og åreladning ikke som hævdet »redder« velfærdssamfundet, men i virkeligheden er i fuld gang med at tage livet af det ...

LÆS MERE VIA FORLAGET DANA >>


Nullerne - humanistisk værdikamp Ledighed og ledighad

Rune Engelbreth Larsens kritiske nedslag i inden- og udenlandske nøglebegivenheder, der har præget den mest radikale nationalkonservative epoke i nyere dansk historie - Nullerne.

Om masseødelæggelsesvåbnene, der blev væk, og karikaturkrisens får og bukke. Om Forsvarskommandoens censur og Forsvarsministeriets lækager. Om mikrofonholderi og mediemanipulation i parallelsamfundene og den danske stamme. Om krigene og klimaforandringerne, racismeparagraffen og ramadanmiddagen, og om vindmøllerne, vejrhanerne og vendekåberne. Kort: Nullernes anatomi i udvalgte indlæg om og fra perioden 2001-2011.

LÆS MERE PÅ HUMANISME.DK >>


Cirklen og tangenten Cirklen og tangenten

Cirklen og tangenten er Rune Engelbreth Larsens anden digtsamling, der ligesom den første, Danmarks krans, også indeholder egne fotografier. Digtene handler bl.a. om cirkler og tangenter i liv og død, natur og kultur - fra Big Bang til i dag. Og om at læse og løbe og bløde og håbe og elske og sejle.

Cirklen og tangenten præsenterer endvidere to sonetringe. En sonetring er én sonet, der rummer to sonetter, idet den både kan læses strofe for strofe oppefra som almindeligt, men også i omvendt rækkefølge, begyndende med sidste strofe og sluttende med den første. Men selv om Cirklen og tangenten alene rummer rim-digte, er de langtfra begrænset til sonettens form ...

LÆS MERE PÅ POLIFILO.DK >>


Frihed og retfærdighed Frihed og retfærdighed

Hvad er frihed egentlig, og hvad er de reelle trusler imod friheden i en tidsalder med både terror og retssikkerhedsbrud, og hvor frihed af navn og frihed af gavn ikke altid følges ad?

Rune Engelbreth Larsens Frihed og retfærdighed - arv og aktualitet præsenterer et humanistisk bud, der også perspektiverer friheden og ufriheden som begreb og realitet, fra Homo sapiens første gang gik på den afrikanske savanne for små 200.000 år siden over oldtidens kulturer og frihedsbegrebets første italesættelse i det antikke Grækenland og frem til oplysningstiden og det 21. århundredes helt aktuelle problemstilllinger ...


LÆS MERE PÅ HUMANISME.DK >>


Om Rune Engelbreth Larsen

Rune Engelbreth Larsen (f. 1967) er forfatter til en lang række bøger og essays om humanismens kulturelle rødder og reaktualisering. Foredragsholder, digter, naturfotograf og politisk kommentator ved dagbladet Politiken. Den gennemgående røde tråd på tværs af forfatterskabet og det øvrige virke er et humanistisk menneskesyn, der er mere individualistisk og mindre kollektivistisk orienteret end socialismen, men mere inkluderende og mindre kapitalorienteret end liberalismen - dertil kommer en stor forkærlighed for kulturarven i bredeste forstand og den danske naturs oplevelsesværdier ...

LÆS MERE HER >>